Galeria Homo Faber - Soleckie Centrum Kultury

Soleckie Centrum Kultury

Galeria Homo Faber

Galeria Homo Faber mieści się w Soleckim Centrum Kultury. Powstała w 1992 roku, a jej nazwa stała się odzwierciedleniem człowieka tworzącego, poszukującego.

Galeria poprzez swoją działalność wystawienniczą stała się propagatorem działalności artystycznej w naszym mieście, udostępniając osiągnięcia w dziedzinie sztuk pięknych uznanych artystów naszego regionu i miasta. Przyczynia się również do promocji artystów młodszego pokolenia, umożliwiając artystyczny start.

Galeria Homo Faber organizując wystawy i wernisaże, skupia również środowisko artystyczne Solca Kujawskiego. Ze sprzyjającego środowiska twórczego, za jaki uchodzi Solec, wywodzi się wielu już dziś uznanych twórców.

Doskonałe warunki ekspozycyjne i dobra organizacja wystaw przyczyniają się do ciągłego podnoszenia poziomu promocji sztuki. Galeria jest wielofunkcyjna – jej rozmiary pozwalają na swobodę w realizacji najśmielszych przedsięwzięć ekspozycyjnych, oraz zróżnicowanie w charakterze wystaw.

Kuratorem galerii jest Monika Ratajczyk, która wspólnie z Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury Reginą Osińską sprawuje piecze nad tworzeniem wystaw.

Kontakt:

monika.ratajczyk@sck-solec.com