kontakt

I Powiatowy konkurs plastyczny "Impresje"

Serdecznie zapraszamy wszystkie placówki, które prowadzą zajęcia plastyczne na terenie powiatów: bydgoskiego
oraz miasta Bydgoszcz do udziału w I POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "IMPRESJE". Tematem I edycji jest Kraina wiecznych wakacji.

Konkurs jest organizowany przez Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim przy współudziale Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest rozwijanie postaw twórczych, wrażliwości estetycznej, zdolności plastycznych dzieci i młodzieży
w wieku 5 - 16 lat przez indywidualne i grupowe tworzenie prac w dowolnej technice plastycznej. Zadaniem uczestników jest twórcza interpretacja tematu, wykonanie indywidualnych i zbiorowych prac plastycznych przedstawiających funkcjonowanie krainy (mieszkańcy, miejsca, czynności, zawody, krajobrazy, itp.).
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 17 maja 2010 roku na adres:

SOLECKIE CENTRUM KULTURY

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
86-050 Solec Kujawski


UPRZEJMIE PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU [REGULAMIN]