kontakt

Lech Lewandowski

.. urodzony w 1947r. Solecczanin, barwna postać soleckiej artystycznej społeczności. Wywodzi się z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych. Uprawia malarstwo olejne. Mistrzowie których zawsze podziwiał to Kossak i Matejko, których często kopiuje. Jednak swoje artystyczne wizje realizuje w pejzażu. Jak na prawdziwego artystę przystało i pomimo ciężkich czasów (!) żyje z malarstwa. A obrazów sprzedał wiele nie tylko w Solcu i kraju ale i poza granicami.

Swoją osobowość twórczą zaznzczył na wielu wystawach: 1993 – udział w wystawie zbiorowej w Nakle; 1993 – Hildesheim, Niemcy; 1994 – wystawa indywidualna w Galerii Homo Faber SCK; 1994 – 1997 – prezentacja w Galerii Hotelu City w Bygoszczy; grudzień 1997 – udział w wystawie zbiorowej soleckich artystów pn.”Obecność”, Galeria Homo Faber SCK; styczeń 2003 – udział w wystawie zbiorowej soleckich artystów pn.”ObecnośćII”, Galeria Homo Faber SCK;

Jak na solecczanina i prawdziwego artystę przystało, czynnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym miasta, Galerii Homo Faber i Soleckiego Centrum Kultury. Z samą placówką również jest bardzo związany od lat. Chętnie uczestniczy jako np. członek jury w wielu konkursach plastycznych organizowanych przez SCK i miasto; często jest fundatorem swoich obrazów na wszelkiego rodzaju aukcje.

I jak czas pokazał, tradycje i geny artystyczne w Jego rodzinie biorą górę! Ma syna Wojciecha i córkę Dagmarę i wszystkie znaki na ziemi i niebie świadczą o tym, że dzieci geny artystyczne odziedziczyły i już w Galerii Homo Faber zaczynają swoje prace wystawiać.