kontakt

Ryszard Rujner

... ur. w 1962r., solecczanin, absolwent bydgoskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Od ukończenia liceum zajmuje się malarstwem oraz prowadzi własną pracownię artystyczną w Solcu Kujawskim. Jeden z pierwszych soleckich artystów, który został zaproszony do wystawienia swoich prac w nowo wówczas otwartej (1992r.) Galerii Homo Faber Soleckiego Centrum Kultury. Zgromadził wówczas ponad 40 prac powstałych w okresie trzech lat pracy. Widać w nich zainteresowanie surrealizmem – skąd autor czerpie inspirację i wzbogaca o własne wizje i wyobrażenia. Obrazy Ryszarda Rujnera to swoisty świat narracji i fantazji.

I choć wystawa w roku 1992 była jak do tej pory jedyną Jego indywidualną wystawą, nadal pozostaje wierny swojemu malarstwu. Bo należy tu dodać, że pracownia plastyczna Ryśka R. działa do dziś „pełną parą”! I choć dziś w trudnych dla artystów czasach powstają w niej obrazy na konkretne zamówienia, to artyście zawsze wtstarczy czasu na to, by namalować „coś swojego”.

Pomimo tego, że nie wystawia, jest stałym bywalcem Galerii Homo Faber, uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych soleckich artystów, m.in.: „Obecność” w grudniu 1997r., „Obecność II” w styczniu 2003r., „Motyw Kobiety” w marcu 2005r., i „Ulubieńcy” w styczniu 2007r.

Ponad to Ryszard Ryjner zawsze wspierał wszelkie imprezy organizowane przez SCK o charakterze artystycznym, takie jak aukcje prac plastycznych wspierające WOŚP.